Conversis Energy B.V. is een nog recente jonge onderneming met Nederlandse en Duitse roots, welke zich met haar activiteiten richt op de terreinen van circulaire economie en energietransitie.

ONZE MISSIE

De twee oprichters hebben samen meer dan 75 jaar ervaring in het initiëren en onderzoeken van investeringsproposities in het kapitaalsintensieve domein ten behoeve van hun (internationale) cliënten, deze vervolgens te begeleiden bij de vaak complexe (internationale) onderhandelingen tot verwerving van deze proposities, met inbegrip van het oplossen van bijbehorende financieringsvraagtukken.

Conversis Energy B.V. heeft zich tot doel gesteld de bovengenoemde kennis en ervaring in te zetten voor het initiëren, mogelijk maken en tot wasdom laten komen van projecten en processen die een bijdrage kunnen leveren aan praktische industriële oplossingen voor het bereiken van zoveel mogelijk circulariteit, in hoe wij op de wereld omgaan met onze grondstoffen en energie gebruik. De nadruk ligt hierin vooral op het woord praktisch.

Conversis Energy B.V. wil daarmee inspelen op de maatschappelijke ontwikkelingen omtrent het groeiend besef dat wij als wereldbewoners verantwoordelijk zijn voor een leefbare omgeving op deze wereld voor nu en vooral ook voor de toekomst.

WAT WIJ DOEN

Conversis Energy B.V. stelt zich op als wegbereider of zo u wilt kwartiermaker voor bedrijven die op bovengenoemde terreinen actief zijn met het ontwikkelen van methoden, producten en oplossingen en deze in Nederland, maar ook in andere landen willen uitrollen.

Tot de dienstverlening behoren onder andere

  • Het – waar nodig – zoeken naar en identificeren van geschikte businesspartners of ketenpartners en daarmee het opzetten van samenwerkingen
  • Het ontwikkelen en opstellen van business plannen
  • Het begeleiden naar voldoende funding en financiering
  • Indien nodig de inschakeling en coördinatie van gespecialiseerde dienstverleners (bijv. technisch, juridisch en fiscaal advies)
  • Het zoeken naar en identificeren van geschikte vestigingslocaties

In voorkomende gevallen kan Conversis Energy B.V. mede participeren in de onderneming of in Joint Venture projecten.

PROJECTEN

REFERENTIES

Conversis Energy B.V.
KvK 82594538

Nederland
M: +31(0) 6 53 21 64 52
E-mail:  p.tijburg@conversisenergy.eu

Duitsland
M: +49 1713339431
E-mail: info@rolf-beuermann.de

© 2021 - 2024 - Conversis Energy B.V.
Webdesign: OK-Design